שבוע העיצוב, מודעה לעכבר העיר
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
'ילדות חורפית' עיריית ירושלים, עיתון ידיעות
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
בית הקונפדרציה, אירועי החודש, עכבר העיר
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
אירועי הקיץ, הרשות לפיתוח ירושלים, מודעה להארץ
'חופשי בקיץ' הקרן לירושלים, עיתון ידיעות
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
חמשושלים, עיריית ירושלים, ידיעות
פזטיבל שירה, בית הקונפדרציה, ידיעות
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
ReDesign אירוע עיצוב מחדש
מודעה לעיתונות
מודעה לעיתונות
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
חמשושלים, עיריית ירושלים, מעריב
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
מודעה לעיתונות
טיימאאוט / אטמוספירה, גלרית עדן
פסטיבל שירה, בית הקונפדרציה, עיתון הארץ
'מנופים' עיריית ירושלים והקרן לירושלים
המרכז למוסיקה, הארץ
פסטיבל העוד, בית הקונפדרציה, מעריב
בית הקונפדרציה, אירועי החודש, עכבר העיר
גלרית עדן, טיימאאוט
גלריית עדן, אטמוספירה
גלריית עדן, אטמוספירה
גלרית עדן In and about Jerusalem
שבוע הקיץ מודעת דאבל עכבר
מודעת סטרים, הקרן לירושלים

 Publications / Posters 

> One Page

> Other Sizes

"שומרי הסף" סרטו של הבמאי דרור מורה בהפצת חברת סינפיל. סרט המתעד ראיונות של שישה ראשי שב"כ
פוסטר ראשי לסרט הדוקומנטרי Cinema Jenin
שלט חוצות - מנופים 2010
פוסטר להצגה אתיופית מטעם בית הקונפדרציה
שלט חוצות אירועי חמשושלים 2011
פוסטר אירועי תרבות - חופשי בקיץ
פוסטרים לאירועי ילדות חורפית
כרזה ראשית - שבוע העיצוב

> Posters